MyCite Citation Report

All Journals
No Journal Name ISSN Total
Articles
(5years)
Total
Articles
(2years)
Total
Citation
(5years)
Total
Citation
(2years)
5 Year
Malaysian
Journal
Impact
Yearly
Malaysian
Journal
Impact
Imm.
Index
Cited
Half-life
H-index
131 Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication 2289−151X 174 103 39 16 0.224 0.155 0.000 1.9 4
132 Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik 55 35 3 2 0.055 0.057 0.000 1.3 2
133 Jurnal Melayu 1675−7513 108 37 11 5 0.102 0.135 0.000 1.2 2
134 Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan 2289−3032 26 13 0 0 0.000 0.000 0.000 0.0 0
135 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Malay Language Education Journal) 2180−4842 78 28 20 3 0.256 0.107 0.111 2.4 4
136 Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 1394−7176 59 33 0 0 0.000 0.000 0.000 2.0 1
137 Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education) 2180−0782 80 41 3 0 0.038 0.000 0.000 2.5 5
138 Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia 2232−0393 71 32 5 2 0.070 0.063 0.000 1.2 2
139 Jurnal Pengajian Media Malaysia 1511−2284 69 25 10 2 0.145 0.080 0.000 1.8 3
140 Jurnal Pengurusan 0127−2713 182 84 6 0 0.033 0.000 0.000 2.7 4

Today : 21/04/2018