Articles citing Pembinaan semula fon arab menggunakan lengkung bézier kuartik