Articles citing Korelasi pekali kekasaran kekar (JRC) dengan sudut geseran puncak satah ketakselanjaran batuan granit, semenanjung Malaysia

Nothing found