Articles citing Hubungan antara latar belakang dan teladan ibu bapa dengan tingkah laku murid terhadap alam sekitar