Articles citing Kesan suhu sepuh lindap ke atas mikrostruktur, morfologi permukaan dan komposisi filem nipis Ba0.5Sr0.5Tio3 yang disediakan dengan kaedah sol gel

Nothing found