Articles citing Simile sebagai kesantunan berbahasa dalam Syair Siti Zubaidah