Articles citing Analisis kesilapan penggunaan perkataan sinonim Bahasa Thai dalam kalangan pelajar Universiti Putra Malaysia