Articles citing Kesan bercerita terhadap pencapaian penulisan karangan naratif Bahasa Melayu