Articles citing Peranan kecerdasan emosi dan faktor ciri-ciri pekerjaan ke atas kepuasan bekerja dalam profesion perguruan