Articles citing Perancangan strategik organisasi melalui pelaksanaan Balanced Scorecard