Articles citing Ujian ricih terus permukaan satah ketakselanjaran granit